درباره ی داروخانه دکتر چنگیز

  فعالیت های این سایت زیر نظر معاونت محترم غذا و دارو با  نظارت موسس ومسئول فنی جناب آقای دکتر چنگیز انجام می شود.
  .شماره مجوز تاسیس داروخانه:
  کد داروخانه: 15414197770
  شماره پروانه:115/3981/1/275342
  تاریخ صدور:1399/12/28
  شماره پروانه مسئول فنی:115/3983/1/276401
  کد داروخانه:15414197770
  شماره پروانه:115/4002/1/368858
  تاریخ صدور:1400/01/07
  تاریخ اعتبار:1402/12/25
  داروخانه دکتر چنگیز
  داروخانه دکتر چنگیز
  Image

  • اصفهان - شاهین شهر- شهرک پردیس - خیابان آذر - داروخانه دکتر چنگیز
  • 03145287322-09137165275

  Search